O soutěži

 logo


„Zlatá struna“ je určena všem amatérským hráčům na kytaru ve věku do 18 let, kteří se nebojí ukázat své umění na veřejnosti. Soutěž je rozdělena podle věku dosaženého ke dni soutěže do 2 kategorií :

1. kategorie do 14 let /včetně/
2. kategorie do 18 let /včetně/
Mohou se zúčastnit pouze jednotlivci, kteří zazpívají s vlastním doprovodem dvě písně, a to jednu lidovou a jednu umělou z libovolného žánru. Pokud si nebudete jisti, jestli jste skutečně vybrali lidovou píseň, obraťte se na pořadatele. Alespoň jedna z písní musí být v češtině.

Součástí soutěže je AUTORSKÁ SOUTĚŽ, která je hodnocena samostatně a není povinné se do ní přihlásit. Soutěžící musí k přihlášce přiložit text autorské písně opatřený akordovými značkami.

Jednotlivá vystoupení hodnotí odborná porota složená z profesionálních hudebníků. Ti nejlepší postupují do republikového kola.
Kritéria hodnocení:
1. výběr a úroveň písní, jejich technické zvládnutí
/kytara,zpěv/
2. celkový dojem-kontakt s diváky

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, všichni účastníci obdrží drobnou pozornost. První cenou v republikovém kole je v obou kategoriích kytara.
Kontakt : Středisko volného času RADOVÁNEK,
pracoviště Ledecká 23, 323 00 Plzeň – Bolevec
Tel. : 377 523 962, www.radovanek.cz
Mgr. Marcela Holomelová ,mobil : 739 220 534
E-mail : holomelova@radovanek.cz