23. ročník 2020/21

Krajské kolo Plzeňského kraje

Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní krajské kolo 23.ročníku Zlaté struny nemohlo konat živě, ale pouze ON-LINE. Přenos ze studií TV ZAK, kde byli přítomni pouze moderátoři a členové poroty, proběhl 12.prosince 2020 na www.zlatastruna.cz, Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, Plzeň-Bolevec. Do krajského kola se přihlásilo celkem 19 soutěžících, kteří předem v klidu, domova, natočili svá vystoupení na videa a nahrávky nám poslali. Videonahrávky pak byly zaslány porotě, která, opět v klidu domova, je vyhodnotila, takže na závěr přenosu se všichni dozvěděli výsledky. Do našeho krajského kola se opět přihlásili 3 mladí kytaristé z Jičína, Mladé Boleslavi a Doks u Kladna. Všichni soutěžící byli úžasní a na některých byla vidět tréma, i když byli doma a ne na pódiu před diváky. Porota to neměla nijak lehké, ostatně jako vždycky. Vítězové jednotlivých kategorií i autorské soutěže postupují a do republikového finále, které se bude konat 24. dubna 2021 v Plzni. Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ceny, které si vyzvedli osobně v SVČ RADOVÁNEK nebo jim byly zaslány poštou.Krajské kolo ON-LINE dopadlo výborně a všichni, soutěžící, porotci, moderátoři a organizátoři získali novou zkušenost. Už víme, jak si poradit v krizové situaci. Všichni se ovšem shodli na tom, že není nic lepšího, než vidět soutěžící živě na pódiu a užít si příjemnou atmosféru mezi spřízněnými hudebními nadšenci. Těšíme se tedy na republikové finále Zlaté struny a věříme, že si ho užijeme stejně jako v minulých letech v sále Sokolovny Bolevec.
Velmi kladný ohlas jsme zaznamenali také u veřejnosti. Přímý ON-LINE přenos sledovalo 12.12.2020, podle počítadla, celkem 470 osob. Vzhledem k tomu, že záznam je zatím stále na webových stránkách Zlaté struny, má možnost ho shlédnout další řada příznivců, kteří přímý přenos nestihli.
Jako každý rok, děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje-odboru školství, Magistrátu města Plzně- odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně. Bez jejich podpory by tato soutěž nemohla existovat. Naše velké díky patří také TV ZAK, která nám umožnila ON-LINE přenos ze svých studií.

Kategorie do 14 let /včetně/

1.místo – Vít KOTORA
2.místo – Adam AUBRECHT
3.místo – Lucie DOLEJŠOVÁ

Kategorie 15-18 let /včetně/

1.místo – Markéta HEJDOVÁ
2.místo – Michala SEBEROVÁ
3.místo – Anna Marie HUŠKOVÁ

Autorská soutěž

1.místo – Adam AUBRECHT
2.místo – Barbora DEZORTOVÁ
3.místo – Jakub VÁCLAVÍK

POROTA

Přemysl HAAS, Lukáš KRÁSNÝ, Tomáš HANZLÍČEK, Lucie HOFMANOVÁ,
Martina JINDROVÁ

MODERÁTOŘI: Alena KOZÁKOVÁ, Marek VOJTĚCH
ON-LINE PŘENOS: Pavel SCHNEIDER, Adam BOHUNČÁK

 

Republikové kolo

V sobotu 24.dubna 2021 se konalo republikového finále 23.ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. Bohužel, vzhledem ke stále trvající nepříznivé epidemiologické situaci, proběhlo, stejně jako krajské kolo, ON-LINE. Přenosu ze dvou studií TV ZAK byli přítomni pouze moderátoři a členové poroty. Do virtuálního finále se přihlásilo celkem 19 mladých kytaristů a kytaristek ze 7 krajů České republiky / Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Jihočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského/, kteří předem v klidu, domova, natočili svá vystoupení na videa a nahrávky nám poslali. Videonahrávky pak byly zaslány porotě, která, opět v klidu domova, je vyhodnotila a na závěr přenosu se všichni dozvěděli výsledky.
Všichni soutěžící byli úžasní a na některých byla vidět tréma, i když byli doma a ne na pódiu před diváky. Porota to neměla nijak lehké, ostatně jako vždycky.
Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny a všichni dostali, mimo účastnických listů také drobnou pozornost. Bohužel jim nemohly být předány osobně, ale vše zařídila Česká pošta. První cenou v obou kategoriích tentokrát nebyla kytara, ale krásné ukulele. Porota udělila jedno Zvláštní ocenění: „SKOKAN ROKU v autorské soutěži“ 8leté Anežce Kočárkové z Jablonce.
Republikové finále ON-LINE dopadlo skvěle a všichni, soutěžící, porotci, moderátoři a organizátoři získali novou zkušenost. Přímo v sobotu sledovalo přenos neuvěřitelných 800 diváků a další, kteří přenos nestihli, si ho mohou pustit ze záznamu na www.zlatastruna.cz. Povedl se nám dokonce videochat, na který se přihlásilo 15 soutěžících, kteří si popovídali s porotou. Už víme, jak si poradit v krizové situaci. Všichni se ovšem shodli na tom, že není nic lepšího, než vidět soutěžící živě na pódiu a užít si příjemnou atmosféru mezi spřízněnými hudebními nadšenci. Těšíme se tedy příští, 24.ročník a věříme, že si ho užijeme stejně jako v minulých letech v sále Sokolovny Bolevec.
Jako každý rok, děkujeme za finanční podporu Krajskému úřadu Plzeňského kraje-odboru školství, a Nadaci 700 let města Plzně. Naše velké díky patří také TV ZAK, která nám umožnila ON-LINE přenos ze svých studií, Rádiu Samson, Českému rozhlasu a Plzeňskému deníku. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, Plzeň-Boleve

Kategorie do 14 let /včetně/:

1. místo Eva HALGAŠOVÁ /Jihočeský kraj/
2. místo Adam AUBRECHT /Královéhradecký kraj/
3. místo Vítek KOTORA /Plzeňský kraj/

Kategorie 15-18 let /včetně/:

1. místo Markéta HEJDOVÁ /Středočeský kraj/
2. místo Michala SEBEROVÁ /Plzeňský kraj/
3. místo Anna Marie HUŠKOVÁ / Plzeňský kraj/

Autorská soutěž:

1.místo Markéta HEJDOVÁ /Středočeský kraj/
2. místo Marek JANOŠÍK / Ústecký kraj/
3. místo Bára DEZORTOVÁ /Plzeňský kraj/

Zvláštní ocenění „SKOKAN ROKU získala:

Anežka KOČÁRKOVÁ /Liberecký kraj/

POROTA:

Petr MERXBAUER , Jiří SLÁMA, Lucie HOFMANOVÁ ,
Jarmila ŽIŽKOVÁ, Kateřina KRSKOVÁ

MODERÁTOŘI: Alena KOZÁKOVÁ, Zdeněk LAHODA
ON-LINE PŘENOS: Pavel SCHNEIDER, Adam BOHUNČÁK

Záznam finále  je k dispozici na
online.zlatastruna.cz