24. ročník 2021/22

V letošním roce se, z technických důvodů, konal 24.ročník kytarové soutěže ZLATÁ STRUNA nejen až v dubnu 2022, ale výjimečně proběhlo krajské kolo Plzeňského kraje a republikové finále ve dvou dnech za sebou, a to v pátek 8..dubna a v sobotu 9.dubna 2022. Celé soutěžní klání se konalo v příjemném prostředí sálu Sallonu na Roudné.

Atmosféra v obou dnech byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu nových mladých talentů, nejmladší soutěžící bylo 8let. Přesto, že řada skvělých soutěžících, vzhledem k věku, už nemohla soutěžit a přišla řada nováčků, úroveň jednotlivých soutěžních vystoupení jak v krajském kole Plzeňského kraje, tak v republikovém finále byla hodně vysoká a vyrovnaná. Obě poroty se při vyhodnocení opravdu „zapotily.

Také letos byly pro soutěžící byly připraveny krásně ceny. První cenou v republikovém finále, v obou kategoriích, nebyla letos kytara, ale poukázka na 3 000,-korun do Hudebnin Houdek, což se ukázalo jako dobrý nápad, protože si výherci mohou vybrat a koupit co potřebují.

24. ročník dopadl skvěle. Konečně jsme se, po dvou letech, viděli zase „naživo“, bez roušek. Všichni zúčastnění si to moc užili a těší na příští, jubilejní, 25. ročník. Celkem se v pátek i v sobotu přišlo podívat téměř 120 diváků.

Nelze dostatečně poděkovat všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocníkům. Bez jejich obětavé práce a podpory by soutěž nemohla existovat. Naše velké díky patří také odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně a za finanční podporu.

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK v Plzni.

Krajské kolo Plzeňského kraje:

Přihlásilo se do něho 17 mladých kytaristů a kytaristek z Plzně a okolí 9 z nich postoupilo do republikového finále.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

1.kategorie do 14 let /včetně /

1.místo – Lucka DOLEJŠOVÁ

2.místo – Terezka WILLOVÁ

3.místo – Sebastian JANČA

2. kategorie 15-18 let /včetně/

1.místo – Vítek KOTORA

2.místo – Bára DEZORTOVÁ

3.místo – Pavlína VALENTOVÁ

Autorská soutěž

1.místo – Terezka WILLOVÁ

2.místo – Vítek KOTORA

3.místo – Bára DEZORTOVÁ

Zvláštní ocenění získali

Elizabeta HUŠKOVÁ, Štěpán HRBÁČEK, Agáta REJŠKOVÁ, Emma STREJCOVÁ. Ema KUBALÍKOVÁ, Marie Nicol ŠNEIDROVÁ

 

POROTA: Jiří SLÁMA, Miroslav HRÁCH, Vlaďka HAASOVÁ, Jarmila ŽIŽKOVÁ, Matrin MAŘÍK

MODERÁTOŘI: Alena KOZÁKOVÁ, Zdeněk LAHODA

ZVUK: Martin PECKA

Republikové finále

Do republikového finále postoupilo celkem 25 mladých kytaristů a kytaristek z 8 krajů České republiky / Plzeňského, Prahy, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského/.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

1.kategorie do 14 let /včetně/

1.místo – Terezka WILLOVÁ /Plzeňský kraj /

2.místo – Eva HALGAŠOVÁ /Jihočeský kraj/

3.místo – Lucka DOLEJŠOVÁ /Plzeňský kraj /

2. kategorie 15-18 let /včetně/

1.místo – Vítek KOTORA /Plzeňský kraj /

2.místo – Pavlína VALENTOVÁ /Plzeňský kraj /

3.místo – Bára DEZORTOVÁ /Plzeňský kraj /

Autorská soutěž

1.místo – Vítek KOTORA /Plzeňský kraj /

2.místo – Terezka WILLOVÁ /Plzeňský kraj /

3.místo – Bára DEZORTOVÁ /Plzeňský kraj /

Zvláštní ocenění získali

Elizabeta HUŠKOVÁ /Plzeňský kraj /, Agáta REJŠKOVÁ /Plzeňský kraj /,

Sebastian JANČA /Plzeňský kraj, Anežka KOČÁRKOVÁ /Liberecký kraj/,

Jáchym HONZÍK /Jihočeský kraj/, Karolína ČEMUSOVÁ /Liberecký kraj/

POROTA: Petr MERXBAUER, Miroslav HRÁCH, Katka KRSKOVÁ, Marek VOJTĚCH, Iva VALEČKOVÁ-LACKOVÁ

MODERÁTOŘI: Alena KOZÁKOVÁ, Zdeněk LAHODA

ZVUK: Martin PECKA

Krajské kolo

« 1 z 2 »

Repulikové finále

« 1 z 2 »