Pravidla

Propozice soutěže

„Zlatá struna“ je určena všem amatérským hráčům na kytaru ve věku do 18 let, kteří se nebojí ukázat své umění na veřejnosti. Soutěž je rozdělena podle věku dosaženého ke dni soutěže do 2 kategorií :

1. kategorie do 14 let /včetně/
2. kategorie do 18 let /včetně/

Mohou se zúčastnit pouze jednotlivci, kteří zazpívají s vlastním doprovodem dvě písně, a to jednu lidovou a jednu umělou z libovolného žánru. Pokud si nebudete jisti, jestli jste skutečně vybrali lidovou píseň, obraťte se na pořadatele.

Jednotlivá vystoupení hodnotí odborná porota složená z profesionálních hudebníků.

Ti nejlepší postupují do republikového kola, které se koná v lednu v Plzni.

AUTORSKÁ SOUTĚŽ

Součástí soutěže je AUTORSKÁ SOUTĚŽ, která je hodnocena samostatně a není povinné se do ní přihlásit.
Soutěžící musí k přihlášce přiložit text autorské písně opatřený akordovými značkami.

 

Kritéria hodnocení:

1. výběr a úroveň písní, jejich technické zvládnutí /kytara,zpěv/
2. celkový dojem-kontakt s diváky

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, všichni účastníci obdrží drobnou pozornost.