22. ročník 2019/20

Krajské kolo Plzeňského kraje

14.prosince 2019 proběhlo v sálu Střední průmyslové školy dopravní, Karlovarská 99, krajské kolo už 22 .ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. Tuto soutěž  každoročně vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, Plzeň-Bolevec.

krajského kola se přihlásilo celkem 23 soutěžících. Což není to mnoho,  ale přesto to stálo za to. Stává se pravidlem, že je „silnější“ kategorie od 14 let, ve které soutěžilo 18 mladých kytaristů a kytaristek. Ve 2.kategorii soutěžilo pouze 5 kytaristek. Dokonce do našeho krajského kola  přijeli soutěžit 3 mladí kytaristé z Jičína.

Po počátečních, trochu rozpačitých, vystoupení těch nejmladších, z nichž mnozí měli svoji premiéru nejen na soutěži, ale také před mikrofonem, vše začalo gradovat a úroveň jednotlivých vystoupení byla velmi dobrá. Porota neměla, ostatně jako vždycky, vůbec lehké, ale nakonec se svého úkolu zhostila se ctí a do republikového finále, které se bude konat také v Plzni

 1. a 25. ledna 2020 v Sokolovně Bolevec poslala celkem 9 kytaristů a kytaristek.

Atmosféra byla vynikající a všichni se skvěle bavili. Jako host vystoupil 16 letý Vojta DAVÍDEK, skvělý kyrtarista, se dvěma instrumentálními skladbami.

Pro soutěžící byly připraveny velmi hodnotné  ceny a svého favorita si zvolili také diváci. Nejvíce hlasů a dort od cukrárny CRYSTAL získaly Alenka KOMOROUSOVÁ – 1.kategorie  a Alena PURKRÁBKOVÁ – 2.kategorie.

Krajské kolo dopadlo výborně a všichni soutěžící, diváci, organizátoři i porotci se už těší na republikové finále Zlaté struny.

Jako každý rok, děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje-odboru školství,
Magistrátu města Plzně – odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně. Bez jejich podpory by tato soutěž nemohla existovat.

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Kategorie do 14 let /včetně/:

1. místo:  Pavlína VALENTOVÁ
2. místo:  Adam AUBRECHT
3. místo:  ít KOTORA

Kategorie 15-18 let /včetně/:

1. místo:  Markéta HEJDOVÁ
2. místo:  Barbora DEZORTOVÁ
3. místo:  Alena PURKRÁBKOVÁ

Dále do republikového kola postoupili: Nicol Marie ŠNEIDROVÁ, Klára SPILKOVÁ, Albert LEICHT

 Autorská soutěž:

1. místo:  Adam AUBRECHT
2. místo:  Markéta HEJDOVÁ

Zvláštní ocenění získali: Karolína KOLBEKOVÁ,  Andrej ŠČERBA, Sebastian JANČA, Michal ŽÁK

 

POROTA

Petr VROBEL, Přemysl  HAAS, Jan ANDERLE, Martin MAŘÍK, Martina JINDROVÁ

MODERÁTOŘI

Alena KOZÁKOVÁ, Marek VOJTĚCH

ZVUK

Tomáš FANTA

Republikové kolo

Téměř jarní počasí přivítalo v Plzni soutěžící republikového finále 22.ročníku kytarové soutěže ZLATÁ STRUNA. Konalo v příjemném prostředí sálu Sokolovny Bolevec v pátek 24. ledna a v sobotu 25. ledna 2020. Přihlásilo se do něho celkem 36  mladých kytaristů a kytaristek z 8 krajů České republiky / Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského/

V pátek 24.1. soutěžili mladí kytaristé s kytaristky I.kategorie do 14 let a jako host vystoupilo Duo KŘÍŽÁCI. V sobotu 25.1 soutěžili mladí muzikanti II.kategorie, 15-18 let a i jako host zahrál Tomáš KOZÁK. Atmosféra byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu nových mladých talentů, nejmladší soutěžící Anežce KOČÁRKOVÉ z Jablonce bylo 7let. Škoda, že polovina ze soutěžících II.kategorie letos v soutěži, vzledem k věku, končí.

Také letos byly pro soutěžící byly připraveny krásně ceny. První cenou v obou kategoriích byla, jako vždy, kytara. Jednotlivá vystoupení hodnotila odborná porota z řad plzeňských muzikantů a měla to opravdu složité, zvláště ve II kategorii. Udělila také 11 zvláštních ocenění-za hru na kytaru, interpretaci písní a zpěv. Teprve po třetí v historii Zlaté struny bylo uděleno Zvláštní ocenění ředitelky soutěže, a to Adamovi AUBRECHTOVI z Libereckého kraje „Za zvukomalebnou češtinu“

Samostatnou kategorií tvořila autorská soutěž, do které se tentokrát přihlásilo 12 mladých autorů, což svědčí o velkém zájmu dětí o hudbu a chuti zasahovat do jejího vývoje.

Favoritem diváků se stala a CENU DIVÁKA  odnesl v I. kategorii Vítek KOTORA z Plzeňského kraje a ve II.kategorii  Bára DEZORTOVÁ  také  z  Plzeňského kraje. Přišlo se podívat téměř 80 diváků.

 1. ročník dopadl skvěle a všichni zúčastnění se už moc těší na příští, již 23. ročník. Moc děkujeme všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocníkům. Bez jejich obětavé práce a podpory by soutěž nemohla existovat. Jako vždy patří naše velké díky Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru školství, mládeže a sportu, Magistrátu města Plzně-odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně a za finanční podporu.

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK v Plzni

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Kategorie do 14 let /včetně/:

 1. místo Michala SEBEROVÁ /Plzeňský kraj/
 2. místo Vít KOTORA /Plzeňský kraj/
 3. místo Eva SLAVÍKOVÁ  /Jihočeský kraj/

Kategorie 15-18 let /včetně/:

 1. místo Aneta PELÍŠKOVÁ /Jihomoravský kraj/
 2. místo Tomáš HEJKAL /Liberecký kraj/
 3. místo Tomáš DOKTOR /Liberecký kraj/

Autorská soutěž:

 1. místo  Tomáš HEJKAL  /Liberecký kraj/
 2. místo Bára BAŘINOVÁ /Jihomoravský kraj/
 3. místo Tomáš DOKTOR /Liberecký kraj/

Zvláštní ocenění získali:

Eva SLAVÍKOVÁ  /Jihočeský kraj/, Richard SEIDL / /Jihomoravský kraj /, Barbora BAŘINOVÁ  /Jihomoravský kraj /, Adam AUBRECHT /Královéhradecký kraj/, Tobiáš VOJTA  /Jihočeský kraj,/ Alena PURKRÁBKOVÁ  /Královéhradecký kraj/,Klára SPILKOVÁ  /Plzeňský kraj /, Pavlína VALENTOVÁ  /Plzeňský kraj /, Anežka KOČÁRKOVÁ  /Liberecký kraj/, Barbora ŠPIDLOVÁ /Plzeňský kraj /, Marek JANOŠÍK /Ústecký kraj/. 

Porota:

Petr MERXBAUER
Tomáš HLAVSA
Jeremy KING
Vlaďka HAASOVÁ
Mirka VOLFOVÁ

Moderátoři:

Zdeněk LAHODA, Alena KOZÁKOVÁ

Zvuk:

Martin Pecka

KRAJSKÉ KOLO
REPUBLIKOVÉ FINÁLE