25. ročník

25. ročník 2022/2023

Krajské kolo Plzeňského kraje

Je to neuvěřitelné, ale 10.prosince 2022 se konalo krajské kolo už 25.ročníku kytarové soutěže ZLATÁ STRUNA, které pořádalo Středisko volného času RADOVÁNEK Celé soutěžní klání se konalo v příjemném prostředí sálu Střední průmyslové školy dopravní. Do krajského kola se přihlásilo 21 mladých kytaristů a kytaristek z Plzně a okolí, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: do 14 let a 15-18 let/včetně/.
Atmosféra byla vynikající, viděli a slyšeli jsme řadu nových mladých talentů, nejmladší soutěžící bylo 8let. Úroveň jednotlivých soutěžních vystoupení byla hodně vysoká a vyrovnaná a porota neměla vyhodnocení vůbec jednoduché. Do republikového finále postoupilo celkem 10 soutěžících. Přišlo se podívat 54 diváků.
Krajské kolo 25.ročníku dopadlo skvěle, hodně jsme vzpomínali na uplynulá léta a povedlo se, že jako hosté vystoupili 3 vítězové 1.ročníku Zlaté struny před 25.léty – Tereza RUMLOVÁ-KROTÁKOVÁ, Martin JUHA a Martin KOTEK. Při vystoupení Martina Juhy moderátoři dokonce tančili. Všichni zúčastnění si to moc užili a těší na republikové finále 25. ročníku, které se bude konat 27. a 28.ledna 2023 v Saloonu na Roudné.
Děkujeme všem sponzorům, porotcům, moderátorům a pomocníkům. Bez jejich obětavé práce a podpory by soutěž nemohla existovat. Naše velké díky patří také odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně a za finanční podporu.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

1.kategorie do 14 let /včetně/: 1.místo – Lucka DOLEJŠOVÁ
2.místo – Jakub KOLÁŘ
3.místo – Elizabeta HUŠKOVÁ

2.kategorie 15 – 18 let: 1.místo – Pavlína VALENTOVÁ
2.místo – Marie Nicol ŠNEIDROVÁ
3.místo – Míša SEBEROVÁ

Autorská soutěž

1.místo – Terezka WILLOVÁ
ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ:
Pavlína VALENTOVÁ, Štěpánka ŠLOUFOVÁ, Alžběta POLÁČKOVÁ, Štěpán HRBÁČEK a , Terezka ŘEŘICHOVÁ

POROTA: Lucie HOFMANOVÁ, Miroslav HRÁCH, Martina JINDROVÁ, Jeremy KING a Petr VROBEL
MODERÁTOŘI: Alena KOZÁKOVÁ, Marek VOJTĚCH
ZVUK: Martin PECKA